Ytra mat

Ytra mat sveitarfélaga felur í sér að sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs, sbr. 5. og 6. gr., og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur.  Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi.

Um ytra mat á grunnskólum sjá annaðhvort sveitarfélög eða menntamálaráðuneytið. 

 Ytra mat menntamálaráðuneytis felur í sér að menntamálaráðuneytið annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga frá sveitarfélögum skv. 37. gr. og með sjálfstæðri gagnaöflun.

Grunnskóli Hornafjarðar var tekinn út í ytra mati á vegum Menntamálastofnunar í janúar 2020. Hér er niðurstaða ytra matsins . Umbótaáætlun var unnin í kjölfar ytra matsins. Hér er umbótaáætlun skólans vegna ytra mats.

Samræmd próf

Niðurstöður samræmdra prófa 2008-2020 

Íslenska æskulýðsrannsóknin

(ÍÆ) er rannsókn sem Menntavísindastofnun Háskóla Íslands framkvæmir fyrir Mennta- og barnamálaráðuneytið á grundvelli 12 gr. æskulýðslaga nr. 70/2007. 

Rannsóknin í heild sinni 2023

Rannsóknin í heild sinni 2022

Rannsókn og greining 

Ungt fólk febrúar 2022. 8., 9. og 10. bekkur

Ungt fólk febrúar 2021. 8., 9. og 10. bekkur

Ungt fólk febrúar 2021. 5., 6. og 7. bekkur

Samanburður á lykiltölum í lífi barna frá febrúar 2020-október 2020

Ungt fólk október 2020 8., 9. og 10. bekkur - aukakönnun vegna Covid-19

Ungt fólk febrúar 2020. 8., 9. og 10. bekkur

Vímuefnanotkun ungs fólk á Hornafirði 2019. 8., 9. og 10. bekkur

Hagir og líðan ungs fólks á Hornafirði 2019.  5., 6. og 7. bekkur

Lýðheilsa ungs fólks á Höfn í Hornafirði 2018, 8.-10. bekkur

Hagir og líðan ungs fólks á Hornafirði 2017. 5. 6. og 7. bekkur

Vímuefnanotkun ungs fólks á Hornafirði 2017. 8. 9. og 10. bekkur

Menntamálaráðuneyti gerir áætlun til þriggja ára um kannanir og úttektir sem miða að því að veita upplýsingar um framkvæmd laga þessara og aðalnámskrár grunnskóla og aðra þætti skólastarfs. Menntamálaráðuneyti skipuleggur einnig þátttöku í alþjóðlegum mennta- og samanburðarrannsóknum.

Ráðherra setur reglugerð1) um innra og ytra mat og upplýsingaskyldu sveitarfélaga að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, sjá VIII kafla um mat og eftirlit með gæðum grunnskólastarfs á meðfylgjandi slóð:

   1)Rg. 658/2009

Á haustdögum 2010 var Grunnskóli Hornafjarðar tekinn út á vegum menntamálaráðuneytisins í kjölfarið var unnin umbótaáætlun á vegum skólans og sveitarfélagins. Skólinn hefur ekki fengið ytra mat síðan á vegum menntamálaráðuneytisins.