Heilsueflandi Grunnskóli

Grunnskóli Hornafjarðar sótti um að gerast heilsueflandi skóli haustið 2010. Undirbúningur stóð yfir veturinn 2010 -2011 og hófst vinnan haustið 2011. Samtökin  Heilsueflandi skóli eru til í 43 Evrópulöndum og heldur landlæknisembættið utan um verkefnið á Íslandi.

Heilsueflandi skóli

1. bekkur fær vesti

Til hvers þarf heilsueflingu í skólann okkar?

Heilsufar og menntun eru nátengd fyrirbæri. Heilsa nemenda ræður miklu um hvort þeir komast yfirhöfuð í skólann og hvernig þeim gengur í náminu. Skólinn er þess vegna kjörinn vettvangur til að hvetja til heilsueflingar og heilbrigðra lifnaðarhátta meðal barna á skólaaldri. Nær öll börn og unglingar á aldrinum 4 – 16 ára verja verulegum hluta tíma síns í skólanum. Á þessu skeiði ævinnar læra þau um holla lífshætti, öðlast margvíslega þekkingu og temja sér hátterni sem hefur áhrif á heilsu þeirra síðar á ævinni. Almennt má segja að sjónir manna beinist æ meira að skólunum því það eru menntastofnanir þar sem heilsuefling getur skipt verulegu máli.  Skólinn þarf að setja sér stefnu í heilsueflingarmálum þannig að kennarar, foreldrar, nemendur og aðrir sem taka þátt í skólastarfinu hafi í höndum traustar leiðbeiningar og geti gripið til aðgerða í þeim málum. 

Helstu áherslur verða eftirfarandi

Veturinn 2011-2012 verður áhersla á:

  • Hreyfingu öryggi – nemendur - Starfsmenn

Veturinn 2012-2013 verður áhersla á:

  • Nærsamfélagið – Heimili - Geðrækt

Veturinn 2013-2014 verður áhersla á:

  • Mataræði og tannheilsa - Lífsleikni

Veturinn 2014-2015 verður áhersla á: