Laus störf

Óskað er eftir þroskaþjálfa, sérkennara eða öðrum uppeldisfræðimenntuðum starfsmanni til að kenna og halda utan um skólagöngu fatlaðra nemenda við Grunnskóla Hornafjarðar

Æskilegt er að umsækjandinn kunni táknmál eða tákn með tali. Umsækjendur skulu hafa tilskylda menntun og reynslu til starfsins og góð tök á íslensku bæði munnlega og skriflega. Áhersla er á að umsækjandi sýni hæfni í samskiptum, frumkvæði, sé lausnamiðaður og hafi skipulagshæfileika. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi LS og KÍ eða annarra félaga.

Umsóknum um stöður skal skilað skriflega til skólastjóra fyrir 12. janúar n.k. með upplýsingum um menntun, réttindi, starfsreynslu og meðmælendur. 

IMG_5676

Nánari upplýsingar veitir Þórgunnur Torfadóttir skólastjóri í síma 470 8400 – 8995609 - thorgunnur@hornafjordur.is

Í Grunnskóla Hornafjarðar eru um það bil 240 nemendur í tveimur aðskildum húsum. Í öðru húsinu er í 1. – 6. bekkur en 7. – 10. bekkur í hinu. Auk þess er starfrækt lengd viðvera fyrir nemendur í 1.-4. bekk í Kátakoti sem eru lausar kennslustofur bak við Hafnarskóla.

Í skólanum er áhersla á list- og verkgreinakennslu um leið og unnið er að bættum árangri í bóklegum greinum. Unnið er eftir hugmyndarfræði uppeldis til ábyrgðar og skólinn er bæði grænfánaskóli og heilsueflandi skóli. Í Grunnskóla Hornafjarðar er góður starfsandi og skólinn er vel búinn. Sveitarfélagið er vel statt og þar er blómlegt mannlíf.

Umsóknareyðublað.