Laus störf veturinn 2021-2022

Skólaliði, matráður og stuðningsfulltrúi

IMG_5676

Umsækjendur verða að hafa góð tök á íslensku og geta hafið störf um miðjan ágúst 2021.

Skólaliði í 100 % starf á yngra stigi. Starfið felst í gæslu nemenda, ræstingu og aðstoð í matsal. Umsækjendur verða að eiga auðvelt með samskipti við börn og unglinga, vera lausnamiðaðir og jákvæðir. Vinnutími er að jafnaði frá 7:50-16:00.

Matráður í 100% starf. Starfið felst í að taka á móti mat í móttökueldhúsi skólans og afgreiða hann til nemenda, uppvaski og þrifum á matsal og nágrenni hans ásamt minni háttar matseld og innkaupum. Umsækjendur verða að eiga auðvelt með samskipti við börn og unglinga, vera lausnamiðaðir og jákvæðir. Vinnutími er að jafnaði frá 8:00-16:00.

Umsóknarfrestur er til 18. júní. Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem er á heimasíðu skólans sem nálgast má hér .

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskrar sveitarfélaga við AFL Starfsgreinafélag eða FOSS.

- - -

Auk þess er auglýst

100 % staða  stuðningsfulltrúa. Umsækjendur verða að eiga auðvelt með samskipti við börn, unglinga og fullorðið fólk, vera lausnamiðaðir og jákvæðir. Starfið felst ýmist í einstaklingsaðstoð, aðstoð við nemendur í tímum og aðstoð í frímínútum. Auk stuðningsfulltrúa starfsins sinnir stuðningsfulltrúi gæslu í Kátakoti. Vinnutími er að jafnaði frá 8:00-16:00.

Umsóknarfrestur er til 27. júní. Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem er á heimasíðu skólans sem nálgast má hér .

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskrar sveitarfélaga við AFL Starfsgreinafélag eða FOSS.

Starfsumsókn gildir í 6 mánuði frá auglýsingu.

Frekari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 4708440 / 8995609 og á netfanginu thorgunnur@hornafjordur.is

Í Grunnskóla Hornafjarðar eru um 250 nemendur í tveimur aðskildum húsum. Í öðru húsinu er í 1. – 6. bekkur en 7. – 10. bekkur í hinu. Unnið er eftir hugmyndarfræði uppeldis til ábyrgðar og skólinn er bæði grænfánaskóli og heilsueflandi skóli. Lögð er áhersla á menntun fyrir alla, teymisvinnu og innleiðingu fjölbreyttra kennsluhátta m.a. með því að auka ipadvæðingu. Í Grunnskóla Hornafjarðar er góður starfsandi og skólinn er vel búinn. Sveitarfélagið er vel statt og þar er blómlegt mannlíf.

Umsóknareyðublað.