Laus störf veturinn 2022-2023

Aðstoðarskólastjóra á yngra stigi vantar við Grunnskóla Hornafjarðar.

Lausar stöður eru við Grunnskóla Hornafjarðar.

· Aðstoðarskólastjóri á yngra stigi 1. – 6. bekk

Aðstoðarskólastjóri heldur utan um daglegt skólastarf ásamt því að vera yfirmaður stoðþjónustu á yngra stigi.

· Umsjónarkennsla

· Kennsla á bókasafni

Umsækjendur skulu hafa tilskylda menntun og reynslu til starfsins og góð tök á íslensku bæði munnlega og skriflega. Áhersla er á að umsækjandi sýni hæfni í samskiptum, frumkvæði, sé lausnamiðaður og hafi skipulagshæfileika.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi LS og KÍ eða annarra félaga.

Umsóknum um starf skal skilað skriflega til skólastjóra fyrir 27. maí n.k. með upplýsingum um menntun, réttindi, starfsreynslu og meðmælendur.

Nánari upplýsingar veitir Eygló Illugadóttir skólastjóri í síma 470-8400 / 846-2227 - eyglo@hornafjordur.is

 Í Grunnskóla Hornafjarðar eru um 250 nemendur í tveimur aðskildum húsum. Í öðru húsinu er í 1. – 6. bekkur en 7. – 10. bekkur í hinu. Unnið er eftir hugmyndarfræði uppeldis til ábyrgðar og skólinn er bæði grænfánaskóli og heilsueflandi skóli. Lögð er áhersla á teymisvinnu og innleiðingu fjölbreyttra kennsluhátta m.a. með því að auka ipadvæðingu. Í Grunnskóla Hornafjarðar er góður starfsandi og skólinn er vel búinn. Sveitarfélagið er vel statt og þar er blómlegt mannlíf.