Gæðargreinar 2

Gæðagreinar eru skoskt sjálfsmatskerfi, How Good Is Our School sem starfsfólk Árskóla á Sauðárkróki hefur þýtt og kynnt hérlendis.

Gæðagreinar

 Starfsfólkið hefur gefið góðfúslegt leyfi fyrir notkun og birtingu þess grunnefnis sem það hefur unnið í þessu matskerfi. Grunnskóli Hornafjarðar hefur notið dyggrar leiðsagnar og stuðnings frá starfsfólki Árskóla við innleiðingu matskerfisins og kann því bestu þakkir fyrir.

Gæðagreinar 2

Þýðing á PDF formi á skoska sjálfsmatskerfinu How Good is Our School 3

Leiðbeiningar við sjálfsmat

Yfirlit Gæðagreina 2

Gæðagreinar á pdf formi

Matseyðublöð

Til notkunar í mati á hverjum gæðagreini

Þróunaráætlun

Eyðublað þar sem markmiðssettar umbætur eru settar fram í kjölfar mats á gæðagreini

Einkunnaskali

Einkunnaskali frá 1-6.

Gæðaramminn

Gæðaramminn og lykilspurningarnar 6 sem eru grunnur að lykilþáttunum níu í þessari útgáfu Gæðagreinanna. Hér eru gæðagreinarnir flokkaðir í samræmi við lykilspurningarnar