Innra mat / sjálfsmat

Um innra mat í skólum segir m.a. í grunnskólalögum "Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. Grunnskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur."

Til að mat teljist uppfylla viðmið laga þarf það að vera formlegt, altækt, áreiðanlegt, samstarfsmiðað, umbótamiðað, árangursmiðað, stofnana- og einstaklingsmiðað, lýsandi, greinandi og opinbert.

Grunnskóli Hornafjarðar tók upp matstækið Gæðagreinar 2 skólaárið 2013 - 2014 en það byggir á rýnihópavinnu starfsmanna. Auk þess er notast við allar kannanir Skólapúlsins í innra matinu en þær eru lagðar fyrir starfsmenn, foreldra og alla nemendur frá og með vorinu 2018.  

Sjálfsmatsáætlun fyrir Grunnskóla Hornafjarðar

Niðurstöður skólaþings, haldið 20. nóvember 2019

Niðurstöður úr Skólapúlsinum

Nemendur

Foreldrar

Starfsmenn