Innra mat / sjálfsmat

Um innra mat í skólum segir m.a. í grunnskólalögum "Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. Grunnskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur."

Til að mat teljist uppfylla viðmið laga þarf það að vera formlegt, altækt, áreiðanlegt, samstarfsmiðað, umbótamiðað, árangursmiðað, stofnana- og einstaklingsmiðað, lýsandi, greinandi og opinbert.

Grunnskóli Hornafjarðar tók upp matstækið Gæðagreinar 2 skólaárið 2013 - 2014 en það byggir á rýnihópavinnu starfsmanna. Auk þess er notast við allar kannanir Skólapúlsins í innra matinu en þær eru lagðar fyrir starfsmenn, foreldra og alla nemendur frá og með vorinu 2018.  

Niðurstöður úr Skólapúlsinum

Nemendur

Niðurstöður nemendakönnunar í Skólapúlsinum 6. - 10. bekk veturinn 2017-2018 Niðurstöður nemendakönnunar í Skólapúlsinum 1.-5. bekkur veturinn 2017-2018
Niðurstöður nemendakönnunar í Skólapúlsinum 6.-10. bekkur veturinn 2016-2017

Niðurstöður nemendakönnunar í Skólapúlsinum 6.-10. bekkur veturinn 2015-2016

Niðurstöður nemendakönnunar í Skólapúlsinum 6. - 10. bekkur veturinn 2014-2015

Foreldrar

Niðurstöður foreldrakönnunar Skólapúlsins veturinn 2017-2018

Niðurstöður foreldrakönnunar Skólapúlsins veturinn 2016-2017

Niðurstöður foreldrakönnunar Skólapúlsins veturinn 2015-2016

Niðurstöður foreldrakönnunar Skólapúlsins veturinn 2012 -2013

Starfsmenn

Niðurstöður starfsmannakönnunar í Skólapúlsinum veturinn 2017-2018 Niðurstöður starfsmannakönnunar í Skólapúlsinum veturinn 2016-2017

Niðurstöður starfsmannakönnunar í Skólapúlsinum veturinn 2015-2016

Niðurstöður starfsmannakönnunar í Skólapúlsinum veturinn 2014-2015

Niðurstöður starfsmannakönnunar í Skólapúlsinum veturinn 2012-2013