Veftenglar

Leikskólinn Sjónarhóll

Námsleikir

Á vefnum hjá Námsgagnastofnun er fullt af skemmtilegum námsleikjum í tölvum bæði fyrir krakka og unglinga.

Námsvefir

Barnung vefur um bókmenntir, hér geta nemendur haldið úti eigin síðum, gagnrýnt bókmenntir og skrifað umsagnir um bækur.

Vísindavefurinn, hafsjór af fróðleik.

Skólavefurinn er fullur af allskyns námsefni.


Lesvefurinn. Á þessum vef finnur þú hagnýtar upplýsingar um læsi og lestrarerfiðleika sem byggðar eru á rannsóknum og þekkingu sem safnast hefur á undanförnum þremur til fjórum áratugum.Vefur fyrir nemendur, foreldra og kennara.

Enska. Ýmsir náms- og kennsluvefir í ensku.

Danska. Ýmsir náms- og kennsluvefir í dönsku.

Hljóðbækur er hægt að nálgast á vef námsgagnastofnunar. Þar er bæði fræðsla um hvernig maður nær í þær og líka hvernig þær eru notaðar. Hægt er að hlaða niður heima hjá sér og setja inn á Ipod eða mp3 spilara.

Íslenska á yngsta stigi - vista

Skólavefurinn er áskriftarvefur að námsefni og þjálfunarefni fyrir grunnskóla og framhaldsskóla.

Rasmus er áskriftarvefur fyrir stærðfræði. Einnig getur hann komið sér vel fyrir foreldra sem eru að rifja upp aðferðir þegar verið er að aðstoða við heimanám. Hverri aðgerð fylgja gagnvirkar kannanir.

Kennslufræði

Kennaraháskóli Íslands

Netla, veftímarit um uppeldi og menntun.Áskrift er ókeypis.

Heimasíða Ingvars Sigurgeirssonar, hér er að finna ógrynni tengla og gagnlegra upplýsinga um kennslufræði.

Leið til læsisLeið til læsis er titill á yfirgripsmiklu stuðningskerfi í lestrarkennslu sem ætlað er kennurum á yngsta stigi grunnskólans.  Ólíkt öðrum lesskimunarprófum sem völ er á hér á landi lúta niðurstöður prófsins að þremur aðskildum færniþáttum sem leggja grunn að lestrarnáminu, en það eru:

  • Málskilningur og orðaforði
  • Bókstafa og hljóðaþekking
  • Hljóðkerfis- og hljóðavitund.

Leið til læsis kerfið gerir bekkjarkennurum kleift að kanna hve vel nemendur eru undirbúnir til að takast á við lestrarnám áður en eiginleg lestrarkennsla hefst að hausti í 1. bekk.

Námsgagnastofnun. Hér er mikið af gagnvirku námsefni, leikjum og öðru efni s.s. kennsluleiðbeiningum, lausnum og fleiru. Þetta aðgengi er virkt fyrir alla.
 

Annað efni

Námsmatsstofnun.  Þar er að finna ýmsar upplýsingar um samræmd próf auk þess sem hægt er að nálgast gömul samræmd próf þar.

Menntamálaráðuneytið

Lög um grunnskóla frá 2008

Dagur leikskólans