Laus störf

Stuðningsfulltrúi við Grunnskóla Hornafjarðar

IMG_5676

Auglýst er eftir umsóknum í starf stuðningsfulltrúa við Grunnskóla Hornafjarðar sem getur hafið störf sem fyrst. Umsækjendur verður að eiga auðvelt með samskipt við börn og unglinga, vera lausnamiðaðir og jákvæðir.

Starf stuðningsfulltrúa er 80 – 85 % starf og felst í aðstoð við nemendur inn í bekk og í frímínútum. Vinnutími er frá 8:00-16:00 tvo daga vikunnar en skemur hina dagana.

Umsóknarfrestur er til 22. ágústs. Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra á þar til gerðu umsóknareyðublaði .

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskrar sveitarfélaga við AFL Starfsgreinafélag.

Frekari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 8995609 og á netfanginu thorgunnur@hornafjordur.is

Í Grunnskóla Hornafjarðar eru um það bil 250 nemendur í tveimur aðskildum húsum. Í öðru húsinu er í 1. – 6. bekkur en 7. – 10. bekkur í hinu. Auk þess er starfrækt lengd viðvera fyrir nemendur í 1.-4. bekk í Kátakoti sem eru lausar kennslustofur bak við Hafnarskóla.

Í skólanum er áhersla á list- og verkgreinakennslu um leið og unnið er að bættum árangri í bóklegum greinum. Unnið er eftir hugmyndarfræði uppeldis til ábyrgðar og skólinn er bæði grænfánaskóli og heilsueflandi skóli. Í Grunnskóla Hornafjarðar er góður starfsandi og skólinn er vel búinn. Sveitarfélagið er vel statt og þar er blómlegt mannlíf.

Umsóknareyðublað .