Laus störf 2017-18

Auglýst er eftir umsóknum í eftirtalin störf

IMG_5676

Starf skólaliða og stuðningsfulltrúa frá og með 15. ágúst næstkomandi. Umsækjendur verða að eiga auðvelt með samskipt við börn og unglinga, vera lausnamiðaðir og jákvæðir.

Starf skólaliða er 100 % starf að á yngra stigi og felst m.a. í gæslu nemenda, ræstingu og aðstoð í matsal. Vinnutími frá 7:50 – 16:00.

Starf stuðningsfulltrúa er 75 – 84 % starf á yngra eða eldra stigi og felst í aðstoð við nemendur í tímum og í frímínútum. Vinnutími er frá 8:00-16:00 tvo daga vikunnar en skemur hina dagana.

Umsóknarfrestur er til 14. Júní nk. Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem er á heimasíðu skólans. http://gs.hornafjordur.is/skolinn/starfsmenn/

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskrar sveitarfélaga við AFL Starfsgreinafélag og FOSS.  


Námsráðgjafi - 50% starf námsráðgjafa og 50% kennslaUmsækjendur skulu hafa tilskylda menntun og eða reynslu til starfsins. Áhersla er á að umsækjandi sýni hæfni í samskiptum, frumkvæði og sé lausnamiðaður.

Í Grunnskóla Hornafjarðar verða næsta vetur rúmlega 250 nemendur í tveimur aðskildum húsum. Í öðru húsinu er í 1. – 6. bekkur en 7. – 10. bekkur í hinu. Í skólanum er áhersla á list- og verkgreinakennslu um leið og unnið er að bættum árangri í bóklegum greinum. Unnið er eftir hugmyndarfræði uppeldis til ábyrgðar og skólinn er bæði grænfánaskóli og heilsueflandi skóli. Í Grunnskóla Hornafjarðar er góður starfsandi og skólinn er vel búinn. Sveitarfélagið er vel statt og þar er blómlegt mannlíf.

Umsóknarfrestur er til 1. júní. Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem er á heimasíðu skólans ásamt ferilskrá. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi KÍ og Sambands íslenskrar sveitarfélaga.

Frekari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 8995609 og á netfanginu thorgunnur@hornafjordur.is