Laus störf 2017-18

Fullráðið er við grunnskólann veturinn 2017-2018

IMG_5676


Umsóknum um störf skal skilað skriflega til skólastjóra á þar til gerðu umsóknareyðublaði.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskrar sveitarfélaga við AFL Starfsgreinafélag, FOSS og KÍ.  

Í Grunnskóla Hornafjarðar eru um það bil 250 nemendur í tveimur aðskildum húsum. Í öðru húsinu er í 1. – 6. bekkur en 7. – 10. bekkur í hinu. Auk þess er starfrækt lengd viðvera fyrir nemendur í 1.-4. bekk í Kátakoti sem eru lausar kennslustofur bak við Hafnarskóla.

Í skólanum er áhersla á list- og verkgreinakennslu um leið og unnið er að bættum árangri í bóklegum greinum. Unnið er eftir hugmyndarfræði uppeldis til ábyrgðar og skólinn er bæði grænfánaskóli og heilsueflandi skóli. Í Grunnskóla Hornafjarðar er góður starfsandi og skólinn er vel búinn. Sveitarfélagið er vel statt og þar er blómlegt mannlíf.

Frekari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 8995609 og á netfanginu thorgunnur@hornafjordur.is