Laus störf 2017-18

Auglýst er eftir umsóknum í eftirtalin störf

IMG_5676

Umsjónarkennari á yngra stig.

Íþróttakennurum bæði á yngra og eldra stig skólans. Annar í eitt ár vegna barnsburðaleyfis.

Sérkennari.

Heimilisfræðikennari.

Tónmenntakennari í 50 % starf.

Umsækjendur skulu hafa tilskylda menntun og eða reynslu til starfsins. Áhersla er á að umsækjandi sýni hæfni í samskiptum, frumkvæði og sé lausnamiðaður.

 Í Grunnskóla Hornafjarðar verða næsta vetur rúmlega 250 nemendur í tveimur aðskildum húsum. Í öðru húsinu er í 1. – 6. bekkur en 7. – 10. bekkur í hinu. Í skólanum er áhersla á list- og verkgreinakennslu um leið og unnið er að bættum árangri í bóklegum greinum. Unnið er eftir hugmyndarfræði uppeldis til ábyrgðar og skólinn er bæði grænfánaskóli og heilsueflandi skóli. Í Grunnskóla Hornafjarðar er góður starfsandi og skólinn er vel búinn. Sveitarfélagið er vel statt og þar er blómlegt mannlíf.

Umsóknarfrestur er til 21. apríl. Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjóra á þar til gerðu umsóknareyðublaði sem er á heimasíðu skólans ásamt ferilskrá. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi KÍ og Sambands íslenskrar sveitarfélaga.

Frekari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 8995609 og á netfanginu thorgunnur@hornafjordur.is