Leið til árangurs

Þróunarstarf sem miðar að því að bæta árangur nemenda í Grunnskóla Hornafjarðar

Haustið 2014 hófst markviss vinna við að bæta árangur í lestri og stærðfræði við Grunnskóla Hornafjarðar. Verkefnið er langtímaverkefni og markmiðið að bæta árangur nemenda í samræmdum prófum í 4., 7. og 9. bekk.  

Verkferlar voru mótaðir og fyrirmynd að vinnunni sótt á Reykjanesið þar sem árangur nemenda hefur batnað umtalsvert í kjölfar breyttra vinnubragða. Í framhaldinu mótaði starfsfólk leiðir fyrir Grunnskóla Hornafjarðar sem eru í sífelldri endurskoðun. 

Sérstaklega hefur verið horft til lesturs og stærðfræði í þessari vinnu. Unnið er eftir  áætlunum í lestri og stærfræði og áhersla lögð á að bregðast við þegar nemendur ná ekki þeim tilætlaða árangri.

Áhersla er lögð á gott samstarf við foreldra í Leið til árangurs og að virkja þá sem mest í lestrarþjálfun og í þjálfun í grunnatriðum stærðfræði.

Eitt af verkefnum LTÁ teymisins var að vinna að læsisstefnu fyrir skólann. Það er síðan eilífðarverkefni að halda henni lifandi og í sífelldri endurskoðun. Þeir sem sitja í teyminu eru úr hópi kennara af öllum stigum skólans og stjórnendur.

Læsistefna Grunnskóla Hornafjarðar drög vorið 2018.

Þróunaráætlun fyrir LTÁ.